joi, 16 februarie 2012

Rugaciunea are puterea de a vindeca

Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. (din Epistola soborniceasca a Sfantului Apostol Iacov, cap 5, 13-16)

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=30&cap=5

miercuri, 15 februarie 2012

Să mai râdem un pic

Împietrirea inimii este o mare problemă. Că acolo e locul unde trebuie să fie Dumnezeu cu dragostea lui. Ori noi, în disperare şi frică, închidem prin tristeţe orice portiţă prin care ar putea pătrunde un pic de lumină şi veselie. Fericirea sau veselia reprezintă medicamentul prin care putem îndepărta tristeţea de pe chipul nostru. Nu degeaba a spus „bucuraţi-vă”. Pentru că a ştiut că oamenii se vor poticni din frică, frica de a alege ce e bun, frica de viaţă, frica de moarte. Ba merge mai departe şi întăreşte cuvântul taman pentru cei mai încercaţi şi zice că, fericiţi sunt cei săraci cu duhul, cei ce plâng, cei blânzi, cei ce flămânzesc şi însetează, cei milostivi, cei curaţi cu inima, cei ce sunt făcători de pace, cei prigoniţi şi ocărâţi. Dacă ei, cei ce suferă fără să aibă vină, sunt fericiţi, cu atât mai mult noi, cei ce suntem degrevaţi de aceste stări uneori, trebuie să ne îmbrăcăm cu veselia.(...) Vreau să vă spun doar că trebuie să evităm tristeţea spre a face loc bucuriei. Chiar Mântuitorul zice "acestea vi le spun ca bucuria Mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră sa fie deplină" Ioan 15-11. Veselia, bucuria, fericirea reprezintă împlinirea inimii şi vindecarea sufletului. Eu, văd acest lucru mereu în ochii copiilor. Mult mai rar în ochii adulţilor. Să mai râdem un pic. E loc de primăvară în sufletul nostru.(din pr.Victor, Să mai râdem un pic)

http://preotvictor.blogspot.com/2012/02/sa-mai-radem-un-pic.html

luni, 6 februarie 2012

Rugăciunea din inimă curata, aduce pace, bucurie şi bunătate lăuntrică

...rugăciunea reprezintă nu numai un mijloc duhovnicesc de comunicare şi de comuniune cu Dumnezeu, ci şi, aşa cum subliniază Sfinţii Părinţi, începutul descoperirii prin credinţă a milostivirii şi iubirii dumnezeieşti pentru noi.

În acelaşi timp, pilda vameşului şi fariseului ne mai învaţă că nu trebuie să fim egoişti în rugăciune. Rugăciunea din inimă şi pentru semenii noştri - mai ales când aceştia sunt în suferinţă şi în necaz, sau pentru rezolvarea problemelor comunităţii căreia îi aparţinem sau ale lumii - este bineplăcută lui Dumnezeu. Credinţa şi încrederea că putem veni prin rugăciune în ajutorul semenilor noştri fac să sporească în noi dragostea şi recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu şi să aducă în inimile noastre pace, bucurie şi bunătate lăuntrică. Cu atât mai mult în anul acesta, 2012, proclamat de către Sfântul Sinod ca "Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română", avem şansa să înţelegem mai bine semnificaţia profundă şi importanţa acestei Sfinte Taine (rugăciuni pentru sănătate sufletească şi trupească însoţite de ungere cu undelemn sfinţit, Taină în strânsă legătură cu Tainele Spovedaniei şi Euharistiei şi participarea la Sfânta Liturghie). În acelaşi timp, avem posibilitatea să medităm la importanţa rugăciunii pentru noi şi semenii noştri ca manifestare firească a relaţiei noastre cu Dumnezeu şi a dimensiunii comunitare a credinţei noastre.

În concluzie, Dumnezeu aşteaptă de la noi rugăciune smerită, sinceră, stăruitoare, făcută din inimă curată, urmând permanent îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: "... şi pe toate câte le veţi cere rugându-vă cu credinţă, le veţi primi" (Mt. 21, 22).(Pr. Constantin Stoica, Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi în rugăciune)

http://www.ziarullumina.ro/articole;1860;1;68847;0;Ce-asteapta-Dumnezeu-de-la-noi-in-rugaciune.html