vineri, 23 august 2013

Numele Domnului transformă răul in bine

Când te vei simţi cufundat în bezna ticăloasă a îndoielii, urâtului, deznădejdii, tulburării, cheamă atunci, din toată inima, preadulcele Nume al lui Iisus Hristos.

Găsi-vei în El lumină, întărire, nădejde, mângâiere, pace. Găsi-vei bunătate, milă, îndurare, toate cuprinse într-un Nume, adunate acolo ca într-o nepreţuită comoară. (Sfântul Ioan de Kronstadt, Viața mea în Hristos)